RESIDÈNCIA
SANTA TECLA PONENT

El vídeo pot incloure imatges d'arxiu prèvies a la pandèmia de covid-19.

 

L'establiment està destinat a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària (AVD), que necessiten constant supervisió i que les seves circumstàncies requereixen una atenció especialitzada.

  La residència assistida es defineix com serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.
 

 

Dades de contacte

c/Menorca, 26
43006 La Granja, Tarragona
e-mail: recepcioponent@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 540 678

 

 

Serveis

Acolliment i convivència
Allotjament
Manutenció / alimentació
Bugaderia i repàs de la roba
Higiene personal
Atenció personal a les activitats de la vida diària
Hàbits d'autonomia
  Dinamització sociocultural
Manteniment de les funcions físiques i cognitives
Suport social
Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família de la persona i el seu entorn
Assistència sanitària

 

Serveis opcionals

Perruqueria / Barberia
Podologia
Servei d'acompanyament fora del centre
Dipòsit d'objectes personals
Suport espiritual
Atenció farmacèutica

 

Dades estructurals

110 places d'acolliment residencial, de les quals hi ha 55 places concertades amb el Departament de Benestar Social i Família.
70 places sociosanitàries de llarga estada.