Missió, visió i valors

 

Missió

L'assistència en cures pal·liatives de malalts terminals, convelescència de mitja i llarga durada, rehabilitació i a l'atenció a les dependències de la població geriàtrica i disminuïda.

 

Visió

Una Xarxa Sanitària i Social, integral i integrada, amb dispositius complementaris i sense ànim de lucre. Respèctuosa amb la nostra història de compromís al servei dels ciutadans.

 

Valors

  • En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.

  • En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les persones

  • En l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.

 

Torna a Portal de transparència