COM ENS ORGANITZEM?

La Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla està dirigida per un patronat integrat per:

President: Josep Ramon Fuentes

Vocals: Joan Maria Adserà i Gebellí, Carme Baiget Solé, Carme Borbonès Brecó, Joan Martí Castell, Anna Asamà.

 

La fundació  està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla i té la següent estructura: