COM ENS ORGANITZEM?

La Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla està dirigida per un patronat integrat per:

President: Josep Ramon Fuentes Gasó.

Vocals: Carme Baiget Solé, Joan Martí Castell, Anna Asamà Esteve, Miquel Maria Biarnés, Mario Buonanno.

 

La fundació està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla i té l'estructura següent: