Recursos humans

És gràcies a la vocació dels nostres professionals que la Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla pot donar servei  i resposta a les necessitats assistencials de les persones del nostre territori.

 

Patronat

La Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla  està dirigida per un patronat format per un president i cinc vocals. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l'entitat. Els membres del patronat són:

 

  • President, Mn. Manuel Maria Fuentes Gasó 

  • Vocal, Mn. Joan Aragonès i Llebaria

  • Vocal, Sr. Josep Mª Milà i Rovira

  • Vocal, Dr. Joan Martí i Castell

  • Vocal, Dr. Joan Maria Adserà Gebellí

  • Vocal Sr. Francesc Vives Vives

 

Secretari no patró, Sr. Carles Alegret Bartolín

 
 

Conveni col·lectiu

L'activitat professional de l'equip humà de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla es regula per 4 convenis que pots consultar als següents enllaços:

 

 

Torna a Portal de transparència