SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI EL VENDRELL / BAIX PENEDÈS

L'ajuda a domicili s'encarrega de l'assessorament i suport per a persones amb dependència i cuidadors.

Política de Gestió de Qualitat
 

Dades de contacte

Telèfon:977 259 908
e-mail: domicili@xarxatecla.cat


Serveis

Servei d'autonomia personal
Higiene personal.
Aixecar i enllitar la persona.
Organització del menjar i seguiment de la medicació.

Servei d'acompanyament
Acompanyament i gestions diverses.
Acompanyament hospitalari a residències i centres sociosanitaris.

Servei d'assessorament, informació i orientació
Assessorament tècnic sobre l'adaptació del domicili i l'ús de mitjans tècnics.
Assessorament al domicili en la cura de la persona depenent.

Serveis de la llar
Neteja i ordre de la casa.
Rentar, planxar i repassar la roba.