QUI SOM?

La Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla neix com a diversificació de la tasca assistencial de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Éstà integrada dins de la Xarxa Santa Tecla, una xarxa amb més de 40 centres al Tarragonés i el Baix Penedès que des de  l'any 1171 vetlla per les necessitats socails i sanitàrias de les persones del territori.


Objecte social

La Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla és una fundació sense ànim de lucre que està dedicada a l'àmbit d'atenció a la convalescència i les dependències.

 

Missió

L'assistència en cures pal·liatives de malalts terminals, convalescència de mitja i llarga durada, rehabilitació i a l'atenció a les dependències de la població geriàtrica i disminuïda.


Visió

Una Xarxa sanitària i social, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostra història de compromís al servei dels ciutadans.
Orientant la nostra atenció a les necessitats de les persones, cercant la qualitat I la seguretat en la assistència
Vetllant per la motivació i el desenvolupament continu dels professionals
Compromesos amb el coneixement científic i impulsant el desenvolupament de la docència, la innovació i la Recerca.

 

Valors

En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.
En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les persones.
En l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.


Patronat

La Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla  està dirigida per un patronat format per un president i cinc vocals. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l'entitat. Els membres del patronat són:

President, Manuel Maria Fuentes Gasó

Vocal, Joan Maria Adserà

Vocal, Carme Borbonés

Vocal, Joan Martí Castell

Vocal, Albert Vallvé Navarro

Vocal, Carme Baiget Solé

 

Coneix més

Si vols conèixer més sobre la Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla, pots entrar als següents enllaços:

Com ens organitzem? | En aquest apartat trobaràs la informació de com està organitzada la Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla.
Portal de transparència | En aquest portal trobaràs tota la informació de la Fundació Sociosanitaria i social Santa Tecla com ara la nostra missió, visió i valors, el codi de bon govern, les dades d'activitat, etc...