PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

El Portal de transparència de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona.

El Portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem els valors fundacionals de la institució.

Resultat d'imatges de Lupa transparència

 

Finalitat, missió i activitats

La missió de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és l'assistència en cures pal·liatives de malalts terminals, convalescència de mitja i llarga durada, rehabilitació i a l'atenció a les dependències de la població geriàtrica i disminuïda. La fundació està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla, una entitat amb més de 40 centres sanitaris i socials al Tarragonès i el Baix Penedès.

 

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació i s'encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l'assistència que proveeix a través dels seus centres, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l'òrgan de govern de la fundació, aquest està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

 

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.
El següent document expressa l'opinió d'un auditor, que valora si els comptes de l'any 2018 estan ben elaborats d'acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l'organització
.

 

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centres concertats, la Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla presta serveis assistencials concertats amb la Generalitat de Catalunya, administracions locals, empreses i mútues.


Decisions rellevants i actuacions d'especial rellevància jurídica

 

Premis i reconeixements

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla i per altres fundacions de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla en els últims anys com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.