SERVEI PÚBLIC D'ATENCIÓ A DOMICILI

L'ajuda a domicili consisteix a oferir assessorament i suport a persones amb dependència i persones cuidadores.

Serveis

Servei d'autonomia personal
Higiene personal.
Aixecar i enllitar la persona.
Organització del menjar i seguiment de la medicació.

Servei d'acompanyament
Acompanyament i gestions diverses.
Acompanyament hospitalari a residències i centres sociosanitaris.

 

Servei d'assessorament, informació i orientació
Assessorament tècnic sobre l'adaptació del domicili i l'ús de mitjans tècnics.
Assessorament al domicili en la cura de la persona depenent.

Serveis de la llar
Neteja i ordre de la casa.
Rentar, planxar i repassar la roba.

   

Política de Gestió de Qualitat

 

 

 

Servei Públic d'Atenció a Domicili Vendrell

Dades de contacte

C/ Transversal, s/n,

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 259 908

a/e: domicili@xarxatecla.cat

 

 

Servei Públic d'Atenció a Domicili  Baix Penedès

Dades de contacte

C/ Transversal, s/n,

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 259 908
 
 


 

 

Servei Públic d'Atenció a Domicili Cambrils

Dades de contacte

C/ de les Drassanes, 31,

43850 Cambrils

Telèfons: 877 99 03 16 /  977 259 908

a/e: domicili@xarxatecla.cat