Centre Especial de Treball (CET) Santa Tecla

 

Els Centres Especials de Treball (CET) són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Els CET tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d'ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat. Els CET també són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. 

 

Certificat ISO 9001

 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SANTA TECLA

Carrer de Masricard, 9
43480 Vila-seca, 
Tarragona
e-mail: xarxa@xarxatecla.cat

 

 

 

El Centre Especial de Treball Santa Tecla està subvencionat pel Departament de Drets Socials de la Generelitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19