COM ENS ORGANITZEM?

La Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla està dirigida per un patronat integrat per:

President: Josep Ramon Fuentes Gasó.

Vocals: Joan Maria Adserà Gebellí, Carme Baiget Solé, Carme Borbonès Brescó, Joan Martí Castell, Anna Asamà Esteve.

 

La fundació està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla i té l'estructura següent: