ACTIVITAT

L'activitat de la Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla es centra en l'assistència en cures pal·liatives de malalts terminals, convelescència de mitja i llarga durada, rehabilitació i a l'atenció a les dependències de la població geriàtrica i amb necessitats especials.

 

Dades de 2018: