ACTIVITAT

L'activitat de la Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla es centra en l'assistència en cures pal·liatives de malalts terminals, convelescència de mitja i llarga durada, rehabilitació i a l'atenció a les dependències de la població geriàtrica i disminuïda. L'activitat al 2014 ha estat:

170 llits de residència assistida o llar residència.
54 places de centre de dia.
70 llits de llarga estada.