SERVEI PÚBLIC D'ATENCIÓ A DOMICILI

L'ajuda a Domicili s'encarrega de l'assessorament i suport per a persones amb dependència i cuidadors.

Serveis

Servei d'autonomia personal
Higiene personal.
Aixecar i enllitar la persona.
Organització del menjar i seguiment de la medicació.

Servei d'acompanyament
Acompanyament i gestions diverses.
Acompanyament hospitalari a residències i centres sociosanitaris.

 

Servei d'assessorament, informació i orientació
Assessorament tècnic sobre l'adaptació del domicili i l'ús de mitjans tècnics.
Assessorament al domicili en la cura de la persona depenent.

Serveis de la llar
Neteja i ordre de la casa.
Rentar, planxar i repassar la roba.

   

Política de Gestió de Qualitat

 

 

Servei Públic d'Atenció a Domicili Tarragona

Dades de contacte

Carrer Joan Maragall, 1 - Tarragona

Telèfon: 977 259 908

e-mail: domicili@xarxatecla.cat


 

 

Servei Públic d'Atenció a Domicili Vendrell

Dades de contacte

Carrer Tranversal, s/n - El Vendrell

Telèfon: 977 259 908

e-mail: domicili@xarxatecla.cat

 

 

Servei Públic d'Atenció a Domicili  Baix Penedès

Dades de contacte

Carrer Tranversal, s/n - El Vendrell

Telèfon: 977 259 908
 
 


 

 

Servei Públic d'Atenció a Domicili Cambrils

Dades de contacte

Carrer de les Drassanes, 31 - Cambrils

Telèfons: 877 99 03 16 /  977 259 908

e-mail: domicili@xarxatecla.cat