Centre Especial de Treball (CET) Santa Tecla

 

L'activitat de la Xarxa de Santa Tecla dins de l'àmbit de la discapcitat intel·lectual es va inicar l'any 2004, amb la posada en marxa del Centre Especial de Treball Santa Tecla, el qual durant els darrers anys ha anat ampliant la seva activitat.


En l'actualitat el CET Santa Tecla dóna ocupació a un total de 45 persones amb diversitat funcional. En el Centre Especial de Treball es desenvolupen tasques de bugaderia industrial i de serveis generals, amb el qual es cobreixen les necessitats dels centres de la Xarxa de Santa Tecla i de tercers.

Entre els projectes desenvolupats al CET hi ha el de la inserció laboral dels seus usuaris dins de les plantilles de serveis generals de les residències de gent gran Santa Tecla Ponent i Santa Tecla Llevant.

Certificat ISO 9001