CENTRE DE DIA 

Els serveis de centre de dia per gent gran són serveis d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències, els quals es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats diürnes d'una residència. El servei de centre de dia és un servei d'acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l'atenció pròpia de l'entorn familiar.
 

Serveis

Acolliment i convivència.
Manutenció / alimentació.
Higiene personal.
Atenció personal a les activitats de la vida diària.
Recuperació dels hàbits d'autonomia.
Dinamització sociocultural.

 

Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Adaptació funcional i social.
Activitats de lleure.
Suport personal, social i familiar.
Fisioteràpia.
Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.

 
 
 

CENTRE DE DIA CONSTANTÍ

Pl. de les Escoles Velles, s/n,
43120 Constantí

e-mail: cdconstanti@xarxatecla.cat
Telèfon:  977 521 308
Horari: de 9h a 17:30h

 

CENTRE DE DIA SANTA TECLA LLEVANT

C/ Internet, s/n,
43007 Tarragona

e-mail: recepcioresidencia@xarxatecla.cat
Telèfon: 977 258 000