QUI SOM?

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla neix com a diversificació de la tasca assistencial de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Éstà integrada dins de la Xarxa Santa Tecla, una xarxa amb més de 40 centres al Tarragonés i el Baix Penedès que des de  l'any 1171 vetlla per les necessitats socails i sanitàrias de les persones del territori.


Objecte social

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és una fundació sense ànim de lucre que està dedicada a l'àmbit d'atenció a la convalescència i les dependències.

 

Missió

L'assistència en cures pal·liatives de malalts terminals, convalescència de mitja i llarga durada, rehabilitació i a l'atenció a les dependències de les persones grans i amb diversitat funcional.


Visió

Una Xarxa sanitària, social i docent, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostra història de compromís al servei de la ciutadania.

Orientant la nostra atenció a les necessitats de les persones, cercant la qualitat i la seguretat en l'assistència.

Vetllant per la motivació i el desenvolupament continu dels professionals.

Compromesos amb el coneixement científic i impulsant el desenvolupament de la docència, la innovació i la Recerca.

 

Valors

En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.
En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les persones.
En l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.


Patronat

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla està dirigida per un patronat format per un president i cinc vocals. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l'entitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneix més

Si voleu conèixer més sobre la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, podeu entrar als següents enllaços:

Com ens organitzem? | En aquest apartat trobareu la informació de com està organitzada la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla.
Portal de transparència | En aquest portal trobareu tota la informació de la Fundació Sociosanitaria i Social Santa Tecla com ara la nostra missió, visió i valors, el codi de bon govern, les dades d'activitat, etc...